Gratis antivirus för iPhone och iPad

Vi spenderar allt mer tid på internet. Det gör också att både vi själva och våra datorer utsätts för allt mer hot och fara när vi rör oss på internet. I takt med att vi lägger allt mer tid på att utföra ärende via datorn blir också allt mer av vår information tillgänglig online.

Tyvärr är det ganska få personer som är medvetna om vilka risker internet för med sig. Men tack och lov – det finns sätt att skydda sina personuppgifter och sin privata information via datorn. Läs mer här i artikeln så förklarar vi lite hur det hela fungerar.

Download gratis antivirus til iPhone och iPad

Säkerhetsföretag som man kan lita på

Avast är ett säkerhetsföretag, som startades 1988 i Tjeckoslovakien (nuvarande Tjeckien) och har sedermera blivit ett väldigt stort företag på marknaden. Företaget har från första början valt att fokusera på säkerhet över internet och det har varit en succe. Efter att man började inta marknaden i Europa har succesen spridit sig vidare över hela planeten och idag är Avast ett av de största säkerhetsföretagen, som fokuserar på internet, i hela världen.

Man kan fråga sig om det är positivt eller negativt med stora företag. För att förstå hur säkerhetsföretagen, som jobbar med säkerhet över internet, fungerar behöver man sätta sig in i hur dessa typer av företag jobbar. Kunderna uppdaterar löpande sina system och skickar i samma veva information om vilka hot och faror som programmet upptäckt vid de löpande skanningar som programmet utför. Denna information skickas vidare till säkerhetsföretaget som då kan hålla sina program uppdaterade med de senaste säkerhetshoten som florerar på internet.

Hot på nätet

För en tid sedan pratade man om hot och virus som drabbar datorer. Men idag är detta lika aktuellt för smartphones. Det är jätteviktigt att vi gör oss medvetna om att virus existerar i lika hög grad på mobiltelefoner som på datorer. Det finns en del alternativ att välja mellan, när man tittar på antivirusprogram till mobiltelefoner. En del program kan installeras på datorn och kan sedan användas på mobiltelefonen också.  

Kolla wifi säkerheten

Faktisk är det så att en del företag har börjat fokusera mer och mer på att utveckla virusprogram som inriktar sig på mobiltelefoner. Eftersom virusprogram är en eftertraktad vara är det en lukrativ marknad för företagen och ofta kan programmen vara kostsamma. Det är dessutom svårt att veta hur pass bra ett program fungerar om man inte har provat programmet tidigare. Men det finns faktisk några undantag och vissa företag erbjuder bland annat gratis provperioder med återbetalningsgaranti och även gratisversionen av deras program.

Det kan då innebära att det förekommer en del reklam eller liknande i dessa gratis-versioner. Det är oftast så att gratisversionen är begränsad i en kortare period om den är likställd med den fulla versionen av själva programmet. i annat fall, som när gratisversionen inte har en begränsning i form av tid, brukar den innehålla reklam eller liknande, som då finansierar själva versionen. En av de största aktörerna som erbjuder gratis antivirusskydd är Avast och deras gratisversion hittar du här.