Så beskattas kryptovaluta

Allt fler handlar med kryptovalutor och det är inte helt självklart hur man ska deklarera och sedan beskattas på sitt innehav. Men det finns tydliga regler att följa. Att känna till dessa gör att man kan undvika att göra fel och i värsta fall få kvarskatt som man måste betala.

Under det senaste året har kryptovalutorna exploderat i popularitet. Det har dels att göra med ett ökat intresse från medierna vilket har lett till att det skrivs mycket mer om Ethereum kurs, Bitcoin och andra krypton också kallad digitala valutor. Men det har även att göra med att allt fler småsparare upptäckt att det är ännu ett sätt att investera sina sparpengar.

Det är nu väldigt många svenskar som handlar med kryptovalutor. Precis som med andra tillgångar så måste man deklarera sitt innehav. Många antar att kryptovalutorna räknas som aktier när det kommer till deklarationen. Men detta är helt fel. Skatteverket har avgjort att man ska skilja på nationella, fysiska valutor som är utfärdade av en riksbank och de virtuella valutorna. Detta innebär att valutor som dollar, euro och kronan skiljs åt skattemässigt från kryptovalutorna.

Övriga tillgångar

När man deklarerar ska man alltså vara extra uppmärksam när man skriver in uppgifter om den kryptovaluta man äger. Den ska deklareras under kategorin “övriga tillgångar”. Detta är en kategori där exempelvis smycken, bilar, båtar och andra liknande saker normalt räknas. Detta rapporteras in på en särskild blankett som heter K4.

Du behöver inte deklarera det innehav som du köpt eller som du haft sedan tidigare år och inte rört under året. Det är endast den kryptovaluta som sålts eller bytts mot annan kryptovaluta, samt om den använts som betalmedel eller lånats ut som ska rapporteras in och sedan beskattas. När man pratar om att den använt som betalmedel avser man både om man köpt någonting online, i fysisk butik eller exempelvis satt in pengar på sitt spelkonto på en casino- eller bettingsida.

Vinsterna man gör när man säljer kryptovaluta kvittas inte helt och hållet mot de eventuella förluster man gör. Det innebär att man behöver vara särskilt noggrann då man rapporterar in dessa värden, så att det blir rätt.

Skatten

När man räknar ut vilken skatt man ska betala så tar man det pris man sålt sitt innehav eller delar av sitt innehav för och tar bort de omkostnader som uppstått i samband med försäljningen. Varnogrann med att anteckna både hur mycket du sålde, vad du fick för belopp för innehavet, vilka omkostnader som fanns samt vad kursen stod i just då. Detta går att kolla upp i efterhand men det blir betydligt mycket lättare om man har uppgifterna nedtecknade.

Det är även viktigt att kunna visa underlag för de summor och kostnader man redovisar in. Det duger inte med att bara säga att så här var det, man måste kunna bevisa det. Därför är det bra att spara kvitton på försäljningar och liknande. Skatteverket tenderar att vara väldigt noggranna när de detaljstuderar de uppgifter de får in. Om du varit lika noggrann i din bokföring så är det inget problem.