Fem saker du behöver veta om candlesticks

Att lära sig att förstå hur priser och aktier kommer röra sig är inte lätt. Det finns många olika verktyg som används för att man som trader ska kunna förstå marknaden bättre. Candlesticks är ett sådant verktyg som används för att just ge information om rörelser, mönster och olika trender på marknaden, vare sig det är Bitcoin värde eller någonting helt annat det handlar om.

Vad är candlesticks för något?

Det första man behöver veta är vad candlesticks är för något. Candlesticks är helt enkelt diagram som kan visa på den prisrörelse som sker under en undersökt tidsperiod. Tidsperioden kan variera från bara en minut till uppemot en dag. Ett diagram visar på både lägsta, högsta, öppnings och stängningspriset för den period som undersöks.

Hur använder man candlesticks?

Man använder sig av candlesticks genom att tolka diagrammen. Dessa används främst av traders som vill kunna förstå hur marknaden rör sig på olika sätt och in i detalj. Det handlar om att kunna läsa specifika mönster på en specifik marknad för att få grepp om hur man själv ska handla. Vill man använda candlesticks så kan man börja med att undersöka på vilka marknader som det är möjligt att daytrada. Därefter kan man granska de candlestick diagram som finns på den marknaden och man kan även öva sig innan man börja daytrada på den valda marknaden på riktigt.

Tolka färg

När man ska tolka och läsa av candlesticks diagram så är färgen en viktig del att veta hur man ska läsa. Den färg som en candlestick har uppger åt vilket håll en marknad rör sig. Om färgen är grön så betyder det att stägningspriset på den marknaden har varit högre än öppningspriset på den marknaden. Och är färgen röd betyder det således att öppningspriset var högre än stägningspriset. Färgen är alltså en viktig indikation på åt vilket håll som marknaden rör sig. Det händer att staplarna i diagrammet varken är röda eller gröna utan är ihåliga. Om en stapel är ihålig eller vit betyder det samma sak som om den vore grön och skulle den i stället vara svart eller fylld kan det förstås på samma sätt som röd.

Att förstå kroppen

När man pratar om candlestick så pratar man om kropp. Det betyder att kroppen på candlestick indikerar på mellanskillnaden på öppningspriset och stängningspriset på den marknaden. Är det en lång kropp så betyder det att det under öppningstiderna varit ett högt tryck på marknaden, alltså att det varit mycket köp och sälj. Är kroppen kort så är det de motsatta.

Svansen

Och sist men inte minst så måste man veta vad svans betyder. Svansen på en candlestick indikerar på vad det högsta och lägsta priset varit under den undersökta tidsperioden. Den nedre svansen på kroppen visar det lägsta priset och den övre visar således det högsta priset.

Det var en kort introduktion till fem saker man behöver veta om candlesticks. Men skulle man verkligen vara intresserad av att börja trada rekommenderar vi att man läser på ytterligare innan man går igång.