Fem anledningar att använda en elektronisk körjournal

Att skriva körjournaler för hand kan både vara omständigt och tidskrävande för alla inblandade. Har du många anställda tar det onödigt mycket tid och energi som bättre skulle kunna spenderas på annat. Det finns idag ett stort behov bland flera olika transportbolag att hålla bättre kolla på sina fordon, där det också finns önskan om att kunna sköta så mycket som möjligt av det administrativa automatiskt. Inte bara ger digitala körjournaler en bättre uppsikt över körsträckor, det kan faktiskt även fungera som en extra säkerhet för alla anställda inom fordonsbranschen.

GPS-företaget MiniFinder erbjuder en smidig digital körjournal baserad på GPS-teknik, där resor registreras automatiskt och gör att alla inblandade sparar enormt mycket tid och pengar. Istället för att behöva sitta och registrera varje körsträcka för hand i en loggbok, skrivs körsträckor in appen automatiskt. Elektroniska körjournaler registrerar viktiga datum, körsträckor och tidpunkter för alla resor. I efterhand kan den som kör enkelt markera varje körning som privat eller tjänsteresa. Sen ser man enkelt en sammanfattad statistik över körningen, där man kan gå tillbaka för att se detaljerad historik över olika tidsperioder.

Sammanfattningsvis finns det fem större anledningar till att investera i en elektronisk körjournal till ditt företag inom fordonsindustrin: 

  1. Du sparar enormt mycket pappersarbete, vilket ger dig tid och pengar över till annat.  Att slippa skriva ner sina körtider för hand sparar tid åt alla inom företaget och gör att man kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter istället.
  2. Du ökar säkerheten för dina anställda och kollegor. Genom en digital körjournal kan du hålla uppsikt, vilket leder till att dina anställda kan känna sig trygga med att deras positionering hela tiden går att hitta om olyckan skulle vara framme.
  3. Du kan i efterhand gå in i appen för att se statistik och historik gällande dina fordon och dess körsträckor under olika tidsperioder. Detta ger dig en överblick på ett helt annat sätt än vad du kan få genom att skriva körjournaler för hand.
  4. GPS-tekniken gör att det tillkommer flera funktioner som gör arbetet betydligt enklare. Du kan med hjälp av MiniFinder Zepto fordonstracker få larm vid sabotage, hög hastighet och plötslig rörelse. Du kan även skapa geofence-områden, där du kan få larm om fordonet plötsligt skulle lämna ett visst säkert förutbestämt område.
  5. Med en elektronisk körjournal minskas risken för missförstånd eller misstag. Om en anställd glömmer att lägga in en körsträcka så gör det ingenting, utan det sker istället automatiskt. En digital körjournal minskar tar bort risken för mänskligt felande.

Läs mer på https://minifinder.se/tjanster/kategori/elektronisk-korjournal